Bestelformulier van sinterklaas

Dit is een bestelformulier om de speelgoed keuze op te geven voor het sinterklaasfeest op het werk. Dit formulier opent in een nieuwe tab zodat de website zichtbaar blijft in een andere tab. De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de Speldorado Sinterklaas Service voor bedrijven. Alle gegevens worden direct na 31 december gewist.   

Hier staat de volledige werkwijze hoe u bestelt, maar volledigheidshalve volgt hier nog de werkwijze.

 • Vul eerst de code van het bedrijf in het roll down menu. Hierdoor komt de bestelling in de juiste administratie terecht
 • Vul eerst de gegevens van de ouder in, respectievelijk de naam, het email adres en het telefoonnummer. Hierdoor kunnen we contact opnemen met de ouder als er iets mis is gegaan.
 • Vul nu de gegevens van het kind in, respectievelijk de naam, de leeftijd en het geslacht. Hierdoor kan de Sint weten aan wie hij het cadeau kan geven.
 • Vul nu het cadeau in. Het bestelformulier opent in een nieuw tabblad, U kunt dus makkelijk de code van het artikel vanuit de webshop in het bestelformulier. Met “knippen en plakken” van titel en artikelnummer uit de product pagina maak je het jezelf makkelijk. Gebruik het unieke speldorado nummer dat bestaat uit 2 cijfers – artikelnummer.
 • Afhankelijk van het bedrijf kunt u 1 artikel invullen van het te besteden bedrag, meerdere artikelen die het te besteden bedrag vormen, of 3 artikelen die de eerste, tweede of derde keuze vormen.
 • Vul als laatste nog het blok in van “wat de sint over je kind moet weten”, dit is niet altijd nodig, maar soms wil de Sint nog wat meer weten over het kind dat het cadeau krijgt.
 • Het is het meest overzichtelijk als er per kind een bestelformulier wordt gemaakt.
 • Druk op verzenden.

Order form of Christmas

This is an order form to specify the toy choice for the Christmas party at work. This form opens in a new tab so that the website remains visible in another tab. The requested data will only be used for the Speldorado Christmas Service for companies. All data will be deleted immediately after December 31.

Here is the complete procedure for how to order, but for the sake of completeness, the procedure follows here.

 • First enter the company’s code in the roll down menu. As a result, the order ends up in the correct administration.
 • First fill in the details of the parent, respectively name, email address and telephone number. This allows us to contact the parent if something went wrong.
 •  Now fill in the details of the child, respectively name, age and gender. This allows Santa Claus to know to whom he can give the gift.
 • Now enter the gift. The order form opens in a new tab, so you can easily enter    the code of the article from the webshop into the order form. You make it easy for yourself by “cutting and pasting” the title and article number from the product page.  Use the unique Speldorado number consisting of 2 digits – item number.
 • You can enter 3 items that make up the first, second or third choice.
  We do our best to fulfill the child’s greatest wish (the first choice), but sometimes this is not available and we have to fall back on the second or third choice.
 • Finally, fill in the block for “what the Santa Claus should know about your child”, this is not always necessary, but sometimes Santa Claus wants to know more about the child who receives the gift.
 • It is most convenient if an order form is made for each child.
 •  Press “ verzenden”; send.